Over GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN

Gemeente Súdwest-Fryslân. Ruim 90.000 fiere Friezen. 89 kernen. Een kleurrijk gebied tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk. Uniek door het groene landschap en het mooie water.

Hun visie is: ruimte geven aan inwoners, ondernemers en bedrijven. En dat in een gebied waar het goed leven en genieten is. Waar inwoners en ondernemers de ruimte hebben en krijgen om zich te ontplooien, de verscheidenheid te koesteren en samen verder vorm te geven.

In het coalitieakkoord ‘Grutsk en Tichtby’ zijn thema’s benoemd. In elk thema zijn een aantal ambities beschreven.

Duurzaam

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de lat hoog gelegd door akkoord te gaan met het Klimaatakkoord tussen Rijk en gemeenten. In dit akkoord staat dat gemeenten in 2017 100% duurzaam aanbesteden. Ze vervullen een voorbeeldfunctie en delen kennis met inwoners en bedrijven. Ze ondersteunen hen bij het uitvoeren van duurzaamheid in hun dagelijkse activiteiten.

Fairtrade

Sinds 2015 mogen is Gemeente Súdwest-Fryslân een Fairtrade Gemeente. Fairtrade staat voor: een eerlijke prijs voor boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden; kinderarbeid is daarbij niet toegestaan. Lees meer over onze Fairtrade gemeente.