Over GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL

Oorsprong van de naam van de gemeente

De gemeentenaam Tytsjerksteradiel is een afgeleide van de dorpsnaam van Tytsjerk. In 1392 werd dit dorp Thiatzercka genoemd, een persoonsnaam, mogelijk genoemd naar ene Tiete. Tytsjerk = de kerk van Tiete. De gemeentenaam is ontstaan in de middeleeuwen, toen er sprake was van grietenijen in plaats van gemeenten.

Waarom nou juist Tytsjerk uitverkoren werd om haar naam aan de grietenij te geven is niet zeker. Misschien moeten wij de belangrijkheid zoeken in de waterstaatkundige ligging van het dorp. De grietenijen , ontstaan tussen 1100-1300 waren een verbond van dorpen in waterschapsverband. Het droogleggen van de vruchtbare veenmoerassen werd waarschijnlijk door de dorpen afzonderlijk gedaan. Maar de afvoer van het overtollige water moest gemeenschappelijk geregeld worden. Dit betrof voor onze grietenij de lozing van het water van het lage oostelijke deel via de lage westelijke landerijen naar de Middelzee en Tytsjerk lag hierbij strategisch.

Fairtrade gemeente

Fairtrade staat voor: een eerlijke prijs voor boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden; kinderarbeid is daarbij niet toegestaan. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken we de wereld eerlijker, met gelijke kansen voor iedereen. Vrijwel vanaf de start van de fairtradecampagne in Nederland is Tytsjerksteradiel Fairtrade Gemeente. Door de jaren heen hebben meer dan 60 winkels, bedrijven, scholen en kerken in onze gemeente zich bij de campagne aangesloten. Zij verkopen fairtradeproducten of gebruiken zelf fairtradeproducten. 

Visie op maatschappelijk vastgoed

De gemeente wil met toekomstbestendig beleid en toekomstbestendige gebouwen werken aan sociale cohesie en de leefbaarheid van onze dorpen en de leefbaarheid in de dorpen ondersteunen. Het beleid gaat niet om de gebouwen, het gaat om de functie die die gebouwen vervullen in een gemeenschap. Om vandaag te kunnen sturen hebben we visie op de toekomst nodig. De visie biedt geen pasklare oplossingen voor elk probleem. Maatwerk blijft mogelijk er blijft ruimte voor lokale afweging

Op 7 juli is de visie op maatschappelijk vastgoed vastgesteld door de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel: