Over GEMEENTE WAADHOEKE

Op weg naar Waadhoeke. De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel zijn op 1 januari 2018 tot de nieuwe sterke gemeente Waadhoeke gefuseerd. De nieuwe gemeente heeft 47.000 inwoners, 40 dorpen en en één stad. Waadhoeke ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. De gemeente heeft een vitaal en aantrekkelijk platteland. Met ster van de elfsteden Franeker als gezellig, historisch en sportief centrum.

Waadhoeke is een gemeente die dichtbij de mensen staat. Met korte lijnen naar het bestuur en de dienstverlening dichtbij. Met aandacht voor de lokale taal en cultuur. Een gemeente die samen met haar inwoners vorm geeft aan krachtige kernen, vitale dorpen en een leefbaar platteland. Wij zijn een gemeente met een uitstekende dienstverlening. Met meer slagkracht en invloed. En waar inwoners tevreden wonen, leven en werken.