Over NJI

Met liefde voor het vak en oog voor kwaliteit

De Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) behartigt de belangen van ondernemers in de jachtbouw. Lidbedrijven zijn actief in de bouw van casco’s, de (af)bouw en reparatie van complete jachten, het verrichten van reparatiewerkzaamheden, het ontwerpen van jachten en de toelevering aan de jachtbouw. De NJI is een krachtig netwerk gericht op samenwerking, kwaliteit en behoud van vakmanschap.

Kwaliteit staat centraal
Het lidmaatschap van NJI biedt jachtbouwers én watersporters een waarborg voor kwaliteit en vakmanschap. Kiezen voor een NJI-bedrijf biedt de watersporter belangrijke zekerheden.

De NJI leverings- en betalingsvoorwaarden zijn afgestemd op de actuele wet- en regelgeving en houden rekening met de belangen van beide partijen.

Leden kunnen bouwen op een adequate belangenbehartiging: NJI zit continu op het vinkentouw in zaken die van belang zijn voor de Nederlandse jachtbouwindustrie.  Zo is het implementeren van de Wet Pleziervaartuigen bijvoorbeeld een belangrijk instrument op het gebied van kwaliteitszorg.

Deelname aan technologie- en innovatieprojecten i.s.m. toonaangevende kennisinstellingen draagt bij aan verdere professionalisering van de jachtbouwindustrie.